Selektywna zbiórka odpadów pokonsumpcyjnych

W ciągu ostatnich lat stale rośnie świadomość ekologiczna Polaków, a w związku z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej, polskie prawodawstwo w zakresie m.in. ochrony środowiska i zagospodarowywania odpadów jest dostosowywane także do standardów europejskich. Troska o środowisko staje się stałą częścią programów edukacyjnych w szkołach i tematem w mediach, a dzięki tym działaniom w Polsce zaczęła rozwijać się kultura selektywnej zbiórki i recyklingu.

Kartonowe opakowania do mleka i soków należą do grupy opakowań łatwo poddających się procesowi recyklingu oraz stanowią poniżej 1% wszystkich odpadów komunalnych.

Doświadczenia zdobyte na rynkach Unii Europejskiej pokazują, że najbardziej skutecznym sposobem radzenia sobie z problemem odpadów jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania i edukacji społeczeństwa, w którym aktywną rolę odgrywają wszystkie strony uczestniczące w łańcuchu opakowaniowym: producenci towarów pakowanych w kartony do płynnej żywności, organizacje odzysku, recyklerzy, władze lokalne i centralne, producenci opakowań, detaliści, media i konsumenci, czyli każdy z nas.

Aby zużyty kartonik został poddany recyklingowi, należy go zgnieść i wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika przeznaczonego do zbierania wszystkich surowców wtórnych lub do innego kontenera wskazanego przez danego odbiorcę odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zużyte opakowania kartonowe po mleku i sokach powinno zbierać się do pojemników w kolorze żółtym, wraz z tzw. frakcją lekką, tj. np. puszkami aluminiowymi i butelkami plastikowymi. Praktyka pokazuje jednak, że zużyte kartony po mleku i sokach są zbierane selektywnie w różny sposób, dlatego warto sprawdzić, jaki sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje dany odbiorca odpadów oraz poprosić go o wskazówki, co można wrzucać do pojemników (worków) w danym kolorze.

Zawartość pojemników, do których konsumenci wrzucają puste opakowania kartonowe po mleku i sokach, jest przewożona do sortowni, gdzie w procesach mechanicznych lub ręcznie zostaje ona podzielona na grupy odpadowe. Na tym etapie kartony oddzielane są od innych odpadów, po czym przewozi się je do recyklera.

Kartony mogą być także skutecznie wysortowywane z ogólnego strumienia odpadów komunalnych. Pomocne są w tym nowoczesne sortownie odpadów komunalnych, których liczba w Polsce z roku na rok zwiększa się.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl

Projekt i wykonanie - Netmax