Reportaż ze spotkania w Senacie RP w 2009 roku

FotoProgram REKARTON w Senacie

W dniu 6 maja 2009 roku założenia i cele Programu REKARTON zostały zaprezentowane podczas połączonego 13 posiedzenia seminaryjnego Senackiej Komisji Środowiska oraz 69 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconego „Gospodarce odpadami powstałymi z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego”. Posiedzenie odbyło się w sali 118 w budynku Sejmu RP.  Spotkanie poprowadził Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu wzięli udział: Zdzisław Stanisław Pupa, przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, Kazimierz Plocie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Beata Kłopotek, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, dr Wojciech Piontek z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, mgr Edyta Sidorczyk-Pietraszko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Gospodarki, senatorzy oraz sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

Referat na temat celów, założeń i projektów realizowanych przez Program REKARTON wygłosił Pan Tadeusz Pokrywka. Zaprezentował on również historię powstawania Dobrowolnego Porozumienia i Programu REKARTON, udział Ministerstwa Środowiska w tworzeniu i działaniu Dobrowolnego Porozumienia oraz unikalność i zalety tej inicjatywy w polskich realiach. Pan Pokrywka przedstawił także osiągnięcia Programu REKARTON w tym: ponad 3 800 ton zebranych i poddanych recyklingowi kartonowych opakowań do płynnej żywności, ustanowienie strategicznego partnerstwa z MONDI Świecie S.A. w Świeciu n/Wisłą w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych oraz działania edukacyjno-informacyjne programu.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax