Reportaż ze spotkania w Sejmie RP w 2008 roku

W dniu 24 lipca 2008 roku w Nowym Domu Poselskim, w sali nr 1 w budynkach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Programu REKARTON.

fotoW spotkaniu wzięli udział: posłowie Janusz Mikulicz i Piotr Cybulski z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, posłanka Nelli Rokita-Arnold z sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, poseł Marcin Zawiła członek sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu, a ponadto Paweł Sosnowski z departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Agnieszka Krejner-Pawełas prezes Stowarzyszenia EkoPak, dr Hanna Żakowska z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie, Andrzej Błażejewicz pełnomocnik zarządu ds. nowej inwestycji w MONDI Świecie S.A. oraz sygnatariusze „Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności”.

Spotkanie otworzył gospodarz poseł Janusz Mikulicz, który powitał wszystkich zaproszonych gości, podziękował im za przybycie oraz przedstawił program spotkania. Następnie Agnieszka Krejner-Pawełas prezes stowarzyszenia EkoPak, dokonała prezentacji projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła obecne ustawy regulujące gospodarkę odpadami opakowaniowymi w Polsce oraz dyrektywy Unii Europejskiej z tego zakresu. Agnieszka Krejner-Pawełas przedstawiła także opinię na temat projektu nowej ustawy (z 4 i 27 czerwca 2008 roku), która zastąpi dwie dotychczas obowiązujące ustawy z 2001 roku i będzie regulowała gospodarkę odpadami opakowaniowymi w Polsce. Poruszone zostały tematy związane ze stworzeniem rejestru firm działających na rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi, sposobem naliczania opłaty produktowej, przywrócenia kategorii odpadów wielomateriałowych, zawieraniem dobrowolnych porozumień, nowym systemem kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy oraz niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Drugą prezentację wygłosiła dr Hanna Żakowska z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie. Wystąpienie było poświęcone roli kartonowych opakowań do płynnej żywności w przemyśle spożywczym. Przedstawione zostały: krótka historia ewolucji opakowań do płynnej żywności, definicja opakowania wg Dyrektywy Unii Europejskiej, funkcje kartonowych opakowań do płynnej żywności, główni dostawcy opakowań, budowa kartonów do mleka i soków (dla produktów z długim i krótkim okresem przechowywania), zalety kartonowych opakowań do płynnej żywności oraz korzyści z odzysku tych opakowań.

Następnie wystąpił pan Andrzej Błażejewicz pełnomocnik zarządu ds. nowej inwestycji w MONDI Świecie S.A. Omówił on, jak w praktyce wygląda proces recyklingu kartonowych opakowań do płynnej żywności w jego zakładzie. Podczas prezentacji przedstawione zostały historia zakładu MONDI, podsumowanie wyników pilotażowego procesu recyklingu kartonowych opakowań do płynnej żywności, proces odzyskiwania celulozy z makulatury oraz z kartonowych opakowań do płynnej żywności, a także różnice w przebiegu i efektywności obydwu procesów. Po prezentacji został wyświetlony firm nagrany podczas styczniowej wizyty w MONDI Świecie S.A.

Ostatnie dwie prezentacje były poświęcone przedstawieniu wyników działania Programu REKARTON po pierwszym roku jego funkcjonowania. Zostały one zaprezentowane przez pana Jana Jasińskiego przewodniczącego Rady Dobrowolnego Porozumienia oraz dr Władysława Janikowskiego dyrektora Programu REKARTON. Jan Jasiński przedstawił historię powstawania Dobrowolnego Porozumienia i Programu REKARTON, udział Ministerstwa Środowiska podczas tworzenia Dobrowolnego Porozumienia, unikalność tej inicjatywy w polskich realiach oraz plany na kolejne lata. Dr Władysław Janikowski przedstawił osiągnięcia Programu REKARTON w pierwszym roku jego funkcjonowania w tym pond 700 ton zebranych i poddanych recyklingowi kartonowych opakowań do płynnej żywności, opracowanie programu realizacji ustaleń przyjętych w zapisach Dobrowolnego Porozumienia, opracowanie i wdrożenie systemu tzw. dopłat recyklingowych, ustanowienie strategicznego partnerstwa z MONDI Świecie S.A. w Świeciu n/Wisłą w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, budowa ogólnopolskiego systemu zbierania odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności (opracowanie umów z firmami zbierającymi/gminami), opracowanie logo Programu, koncepcja i uruchomienie strony internetowej http://www.rekarton.pl, materiały reklamowe Programu REKARTON (ulotki i broszury informujące o warunkach i zasadach współpracy) oraz przygotowanie filmu pokazującego proces przemysłowego recyklingu w MONDI Świecie S.A.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax