Program REKARTON w Senacie RP

18 lipca 2013 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Etyka w produkcji i obrocie żywnością”, poświęcona roli oraz znaczeniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Podczas konferencji przedstawiono również Program REKARTON jako przykład etycznego postępowania w biznesie oraz dobrowolnej współpracy różnych podmiotów z sektora rolno-spożywczego mającej na celu stworzenie oraz rozwój systemu do selektywnej zbiórki i zagospodarowywania zużytych kartonów po mleku i sokach.

Jednym z głównych tematów poruszonych na konferencji była produkcja artykułów spożywczych, które pozytywnie wpływają na rozwój i zdrowie konsumenta. Podczas spotkania omówiono też różne systemy kontroli stosowane w produkcji żywności i obrocie nią, mające na celu wytwarzanie towarów wysokiej jakości, zgodnych z deklarowaną przez producenta zawartością. Podkreślono kwestię odpowiedzialności za żywność wprowadzaną na rynek, która spoczywa na jej producentach i wszystkich podmiotach działających na rynku spożywczym.

Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom etyki w relacji do obecnej praktyki produkcji. Problem omówiono od strony teoretycznej, ale przeanalizowano również konkretne przykłady promowania postaw etycznych w produkcji żywności, takich jak systemy kontroli jakości na przykładzie produkcji soków. Działalność Programu REKARTON przedstawiono jako przykład etycznej i dobrowolnej inicjatywy przemysłu rolno-spożywczego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax