Mondi 2010

Spotkanie w Mondi Świecie S.A.

W połowie lipca 2010 roku w firmie Mondi Świecie S.A. odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z recyklingiem odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. W spotkaniu uczestniczyły firmy zajmujące się zbiórką tego typu odpadów, sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz użytkownicy opakowań kartonowych. Do Świecia przybyli również w charakterze gości specjalnych: senator Michał Wojtczak, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska oraz pani poseł Grażyna Ciemniak, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Podczas spotkania Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, zaprezentował uczestnikom konferencji wyniki osiągnięte przez Program REKARTON w 2009 roku.
W drugim pełnym roku kalendarzowym swojej działalności program zrealizował cele roczne założone w Dobrowolnym Porozumieniu. Pomimo spadku popytu papierni na surowiec wtórny w wyniku globalnego kryzysu, programowi udało się zebrać i doprowadzić do recyklingu 4 477 ton zużytych kartonów do mleka i soków, czyli 6% materiału opakowaniowego zakupionego w 2009 roku przez przemysł.

W Świeciu obyła się również dyskusja nad założeniami do projektu Ustawy o czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Program REKARTON aktywnie promuje koncepcję wprowadzenia nowego zapisu w projekcie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który przewiduje możliwość zawarcia dobrowolnego porozumienia pomiędzy Ministrem Środowiska a podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach. Niestety prace legislacyjne nad projektem ustawy wciąż trwają.

Uczestnicy spotkania zwiedzili także zakład Mondi Świecie S.A. oraz zapoznali się z przebiegiem procesu recyklingu kartoników po mleku i sokach oraz procesem produkcji papieru na najnowszej maszynie papierniczej ECO7. Na początku procesu zużyte kartony do mleka i soków są rozwłókniane w hydropulperze, w wyniku czego pozyskiwana jest z nich wysokiej jakości celuloza, z której następnie m.in. za pomocą maszyny papierniczej ECO7, produkowany jest papier.

Maszyna papiernicza ECO7

Maszyna papiernicza ECO7 jest jedną z najszybszych maszyn do produkcji papierów opakowaniowych na świecie. W Świeciu wykorzystuje się ją do wytwarzania niskogramaturowego papieru makulaturowego do produkcji tektury falistej. Jest to absolutnie innowacyjne urządzenie, ponieważ umożliwia produkcję papieru z celulozy pozyskiwanej z surowców wtórnych, bez konieczności dodawania pierwotnej celulozy pochodzącej z drewna. Proces produkcji papieru na tej maszynie jest efektywny kosztowo i przyjazny dla środowiska naturalnego, a wytworzony materiał cechuje bardzo wysoka jakość.

Coraz większe wykorzystanie surowców wtórnych w Polsce, m.in. ze zużytych opakowań kartonowych do płynnej żywności, staje się obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem, ponieważ stanowi doskonałą alternatywę dla składowania odpadów i prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości śmieci trafiających na wysypiska. Zużywając rocznie około 500 000 ton surowców wtórnych zakład Mondi Świecie S.A. stał się największym odbiorcą makulatury w Polsce. Po osiągnięciu przez maszynę ECO7 pełnej wydajności, całkowite zużycie makulatury wzrośnie do około 900 000 ton rocznie, co stanowić będzie ponad 40% makulatury zbieranej w Polsce.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax