Spotkanie konsultacyjne ws. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

25 kwietnia br. o godzinie 13:30 w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na stronie resortu umieszczony został komunikat z zaproszeniem na to spotkanie:

dostrzegając potrzebę dokonania pełnej analizy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz możliwości nowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, minister środowiska Henryk Kowalczyk zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie nowelizacji tej ustawy.

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, w połowie marca, podczas spotkania z samorządowcami z woj. lubuskiego i wielkopolskiego wiceszef resortu Sławomir Mazurek poinformował, że wśród zidentyfikowanych problemów ustawy śmieciowej znalazły się m.in. kwestie ograniczonego nadzoru gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Zapowiedział wtedy, że dyskutowane będą kwestie rozłącznego ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analizie poddane zostanie również ryczałtowe rozliczanie firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców.
 
Procedowana właśnie ustawa o odpadach nie tylko wprowadza nowy moduł bazy danych o odpadach, tzw. BDO, ale także implementuje prawo europejskie. Generalnie nowelizacja ta wynika z pilnej potrzeby walki z szarą strefą w gospodarce odpadami i konieczności lepszej kontroli nad odpadami - mówił wiceminister w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl
 
Nowelizacja ww. ustawy ma obejmować m.in. wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, czy uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne. W nowej ustawie ma się znaleźć przepis umożliwiający gminie powierzanie zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Resort planuje również wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik.

Na spotkaniu wszyscy zainteresowani zmianami mieli możliwość wypowiedzenia się. Dyskusja trwała ponad 2 godziny. Zarówno Pan Minister Henryk Kowalczyk, jak i Wiceminister Sławomir Mazurek, odpowiedzialny za gospodarkę odpadami, wysłuchali wszelkich uwag i propozycji zmian. Przedstawiciel KIG PSiO również uczestniczył w spotkaniu.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax