Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem prowadzony jest przez marszałków województw. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118).

Państwo, jako wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są zobowiązani do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski znajdują się na stronie internetowej BDO www.bdo.mos.gov.pl w formie edytowalnego dokumentu.

W następstwie złożenia wniosku uzyskują Państwo numer rejestrowy. W przypadku braku wpisu do rejestru, przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach podlega wysokiej karze.

Ustawa wprowadza odpłatność za wpis do rejestru oraz opłatę roczną. Wysokość opłat określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które zamieszczamy poniżej.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax