KIG PSiO w Zespole ds. GOZ

19 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się trzecie już spotkanie grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, realizującej Dobrowolne Porozumienie REKARTON, są członkami ww. grupy i biorą czynny udział w jej pracach.

Pierwsze spotkanie ww. grupy odbyło się 19 kwietnia br. i dotyczyło odpadów z działalności gospodarczej, w szczególności odpadów przemysłowych.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 24 maja, prace grupy koncentrowały się na zagadnieniu odpadów komunalnych, natomiast spotkanie z 19 czerwca dotyczyło głównie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ERP) oraz określenia priorytetyzacji działań w mapie drogowej.

Do tej pory udało się przedyskutować m.in. takie zagadnienia jak:

- rozwiązania legislacyjne dot. GOZ,

- ekoprojektowanie i rozszerzona odpowiedzialność producenta,

- zielone zamówienie publiczne,

- ujednolicenie systemu zbiórki odpadów komunalnych,

- monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami,

- stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu,

- rola przedsiębiorców w kontekście GOZ.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju dostępna jest Mapa drogowa GOZ, która jest punktem wyjścia do rozmów i dyskusji Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym nad kierunkami działań zmierzającymi do wprowadzenia GOZ w Polsce.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl

Projekt i wykonanie - Netmax