Jubileuszowa Konferencja Dobrowolnego Porozumienia REKARTON już 5 grudnia!

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z sejmową Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami zapraszają na „Konferencję z okazji jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia REKARTON” pod Honorowym Patronatem Pana Ministra Sławomira Mazurka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

5 grudnia 2017 roku od godz. 11:00, Hotel Gromada Centrum, pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszt noclegu.

Warunkiem ważności zgłoszenia jest przesłanie do organizatora wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza najpóźniej do dnia 28 listopada br. faksem pod numer (22) 742 10 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kig-ps@kig-ps.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie po ww. terminie możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z organizatorem. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem, mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 28 listopada br. W miejsce zgłoszonej osoby, w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

 

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl

Projekt i wykonanie - Netmax