10. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

W dniach 5-7 lutego 2019 r. odbyła się jubileuszowa, bo już dziesiąta, edycja Międzynarodowej Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która stała się niepowtarzalną okazją do debaty nt. zmian i rozwoju, które dokonały się  na przestrzeni ostatnich 10 lat w gospodarce odpadami. 

Celem konferencji było  zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazane zostały przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia  praktyków z wprowadzania GOZ  w Europie i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omawiane były zagrożenia
i wyzwania stojące na drodze do wdrażania systemu zbiórki  i przetwarzania  bioodpadów.  Dodatkowo odwołano się do  problemów z opakowaniami z różnych materiałów oraz problemy z ich recyklingiem.

Podczas konferencji wielu znamienitych gości, w tym Prezes KIG PSiO Tadeusz Pokrywka, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i pracy w sektorze gospodarki odpadami
i opakowaniami, wygłosiło prelekcje oraz dyskutowano na temat ostatnich 10 latach w branży.

 

Źródło: abrys.pl

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax