"Zamień odpady na kulturalne wypady" 2010

odpadyWraz z rozpoczęciem wiosny, w dniu 21 marca 2010 roku, Fundacja EkoRozwoju oraz Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ wraz z partnerami, w tym również Programem REKARTON, rozpoczęły cykl akcji „Zamień odpady na kulturalne wypady”, podczas których surowce wtórne przyniesione przez uczestników zostały wymienione na wejściówki na wydarzenia kulturalne. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji był Pan Dominik Dobrowolski oraz serwis www.cycling-recykling.eu. Akcje odbyły się w Warszawie (21 marca 2010 roku), we Wrocławiu (26-27 marca 2010 roku), w Krakowie (15 maja 2010 roku), w Łodzi (19 czerwca 2010 roku) oraz w Gdańsku (18 września 2010 roku). Patronat nad akcjami objęło Ministerstwo Środowiska. Akcji warszawskiej patronowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy, a krakowskiej – Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Głównym celem akcji była edukacja ekologiczna i kulturalna poprzez pokazanie, że zagadnienia ekologii i kultury powinny iść w parze. Człowiek kulturalny nie śmieci i potrafi segregować odpady. Zebrane podczas akcji zużyte opakowania i baterie zostały poddane recyklingowi i utylizacji. Wiele odpadów stanowi bowiem cenny surowiec, który można użyć powtórnie. W Polsce w 2010 roku powstało blisko 5 milionów ton odpadów opakowaniowych o wartości finansowej surowca i energii wynoszącej blisko 1 miliard złotych.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax