XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu

Oprócz wielu akcji o charakterze edukacyjno-ekologicznym organizowanych z myślą o konsumentach, w tym dzieciach i młodzieży, Program REKARTON wspiera także inicjatywy skierowane do organizacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do popularyzowania idei recyklingu zużytych kartoników po mleku i sokach w swoich lokalnych społecznościach. Właśnie takie podmioty nagradzane są w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez miesięcznik "Przegląd Komunalny". Finał XIII edycji konkursu odbył się w listopadzie 2012 roku podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Program REKARTON, jeden z partnerów konkursu, był sponsorem nagród w kategorii "Rekordowy Karton".

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów oraz działania edukacyjne w tym zakresie. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów, które posiadają najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W konkursie mogą brać udział urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie oraz inne podmioty gospodarcze mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych.

W tym roku w kategorii "Rekordowy Karton" pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymały poniższe firmy:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" z Kętrzyna (kategoria do 30 tys. mieszkańców)
  • Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin z Rypina (kategoria do 100 tys. mieszkańców)
  • Celowy Związek Gmin CZG-12 z Sulęcina (kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców)

Ponadto wyróżnienia przyznano Spółce Komunalnej Wschowa, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Bolesławca oraz spółce Beskid Żywiec z Żywca.

 

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax