Współpraca z "EKON"

ekonProjekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu były Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, organizacji odzysku REKOPOL, Programu REKARTON oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt został przygotowany w odpowiedzi na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce. W ciągu roku w Warszawie powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Pomimo że ilość odpadów poddawanych recyklingowi z roku na rok stale wzrasta, poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w naszym kraju jest wciąż bardzo niski, a Polska nie spełnia wymogów stawianych przez Unię Europejską w tym obszarze. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2015 roku Polska powinna zwiększyć poziom odzysku i recyklingu odpowiednio do 60% i 50% wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

Jedną z podstawowych przyczyn niskiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce jest brak powszechnej wiedzy o tym, jak prowadzić ich selektywną zbiórkę oraz brak przekonania, że warto to robić.

Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska.

W ramach projektu, którego celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono warsztaty ekologiczne przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stworzono też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax