Współpraca z ASP w Krakowie

W dniach 15-19 października 2010 roku na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie odbyły się warsztaty projektowania 2D pod hasłem „Projekt elementów kampanii społecznej nakłaniającej do segregacji odpadów”.  Patronat nad warsztatami objął Program REKARTON. W ciągu pięciu kolejnych dni intensywnej pracy studenci mieli okazję do gruntowanej analizy oraz rozwiązania konkretnego problemu projektowego, a także do zaprezentowania wyników swojej pracy w trakcie wystawy podsumowującej.

Warsztaty rozpoczęły się od wizyty studentów na wysypisku odpadów Barycz oraz wykładu dr Władysława Janikowskiego, dyrektora Programu REKARTON. Po bliższym zapoznaniu się z problematyką segregacji odpadów studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczęli pracę pod okiem prowadzących warsztaty pracowników Katedry Komunikacji Wizualnej. Każda z pięciu grup studentów zaproponowała własną koncepcję projektową, skierowaną do określonej grupy odbiorców. Scenariusze kampanii społecznych uwzględniały odpowiednie rozplanowanie działań w czasie, a także sposoby i miejsca przeprowadzenia poszczególnych akcji, dla których dobrano odpowiednie media wizualnego przekazu (plakaty, billboardy, strony internetowe, serie gadżetów, instalacje w przestrzeni miejskiej). Istotnym elementem projektów były też hasła kampanii, np. „Nakarm dzwona”, „Przemiel to”, „Nie mieszaj” czy „Re-akcja. Re-wolucja. Re-produkcja”. Efekty pracy studentów można było obejrzeć w trakcie wystawy podsumowującej, która odbyła się 15 listopada 2010 roku w hallu budynku ASP w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 9.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax