Spotkanie w Mondi Świecie S.A.

W połowie lipca 2010 roku w firmie Mondi Świecie S.A. odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z recyklingiem odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. W spotkaniu uczestniczyły firmy zajmujące się zbiórką tego typu odpadów, sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia oraz użytkownicy opakowań kartonowych. Do Świecia przybyli również w charakterze gości specjalnych: senator Michał Wojtczak, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska oraz posłanka Grażyna Ciemniak, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podczas spotkania Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, zaprezentował uczestnikom konferencji wyniki osiągnięte przez Program REKARTON w 2009 roku.

W Świeciu obyła się również dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Program REKARTON aktywnie promuje koncepcję wprowadzenia nowego zapisu w projekcie ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który przewiduje możliwość zawarcia dobrowolnego porozumienia pomiędzy ministrem środowiska a podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach. Prace legislacyjne nad projektem ustawy wciąż trwają.

Uczestnicy spotkania zwiedzili także zakład Mondi Świecie S.A. oraz zapoznali się z przebiegiem procesu recyklingu kartoników po mleku i sokach oraz procesem produkcji papieru na jednej z najnowocześniejszych dostępnych na świecie maszyn papierniczych ECO7. Linia technologiczna wykorzystuje wyłącznie włókna celulozowe pochodzące z papierowych odpadów opakowaniowych. Na początku procesu zużyte kartony do mleka i soków są rozwłókniane w hydropulperze, w wyniku czego odzyskiwana jest wysokiej jakości celuloza, z której produkowany jest papier wykorzystywany do produkcji tektury falistej.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax