Program pilotażowy w ramach Programu REKARTON

Zgodnie ze zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zostały uchwalone 1 lipca 2011 roku, a weszły w życie wraz z początkiem 2012 roku, właścicielami odpadów komunalnych stały się gminy. Jednocześnie to właśnie na gminy został nałożony obowiązek tworzenia warunków do selektywnego zbierania wybranych odpadów. Oznacza to, że władze gmin powinny zorganizować system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów wielomateriałowych, takich jak m.in.  kartony po płynnej żywności.

W celu stworzenia takiego systemu został uruchomiony program pilotażowy dotyczący realizacji niektórych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jesienią 2011 roku przedstawiciele 10 firm działających na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi w około stu gminach podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę selektywnego zbierania kartonowych odpadów opakowaniowych po mleku i sokach. 

Lista sygnatariuszy listu obejmuje takie zakłady, jak „BESKID” Sp. z o.o. z Żywca, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z Baćkowic, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-WISŁA” Sp. z o.o. ze Świecia, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  z Elbląga, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.  z Kętrzyna, Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o. z Choczni, Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z Radomia.

Program REKARTON wspiera działania podejmowane przez sygnatariuszy tego listu. Odbieramy odpady kartonowe po mleku i sokach zgromadzone w wyniku selektywnego zbierania. Dostarczamy także materiały reklamowe zachęcające mieszkańców gmin do selektywnego zbierania i segregowania odpadów. Ponadto współpracujemy z sygnatariuszami programu pilotażowego przy organizacji akcji i programów edukacyjnych, takich jak konkursy szkolne czy festyny ekologiczne prowadzone na terenie ich gmin.

Mamy nadzieję, że program pilotażowy okaże się sukcesem.  Serdecznie zachęcamy wszystkie firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, aby do niego przystępowały. Ze wszystkimi chętnymi do współpracy chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax