Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zbierają kartony

piasecznoPiaseczyńska Fundacja Ekologiczna (www.pfe.waw.pl) oraz Firma JARPER Sp. z o.o. we współpracy z Programem REKARTON zorganizowały konkursy zbierania kartoników po mleku i sokach w całym powiecie piaseczyńskim.            

Konkurs „O środowisko dbamy do pojemników JARPER kartony po mleku i sokach wrzucamy”, do którego przystąpiły wszystkie placówki oświatowe w gminie Prażmów, rozpoczął się w 2011 roku. Wręczenie nagród laureatom oraz oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło w czerwcu 2012 roku na wspólnym happeningu organizowanym dla mieszkańców gminy Prażmów, która sprawuje patronat honorowy nad całym wydarzeniem.

Konkurs „Zbiórka kartonów po mleku i sokach” skierowany głównie do przedszkoli w gminie Piaseczno, został oficjalnie ogłoszony i rozpoczęty 26 lutego 2011 roku podczas warsztatów ekologiczno-sportowych pod nazwą „EkoNiedziela”. Jest to impreza cykliczna organizowana w ostatnią niedzielę każdego miesiąca na Rynku Miejskim w Piasecznie. Organizatorem warsztatów jest Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna przy wsparciu Centrum Kultury w Piasecznie oraz Piotra Kandyby, radnego powiatu piaseczyńskiego.

Główne założenia spotkań niedzielnych to przede wszystkim upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży nawyków zdrowego stylu życia, kształtowanie aktywnej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych oraz formowanie i wzmacnianie pozytywnych postaw wobec przyrody.           

Mieszkańcy Piaseczna przynosili kartoniki po mleku i sokach, które były już poskładane i nie miały nakrętek – rekordzista przyniósł aż 68 kartonów! Kontener firmy JARPER o pojemności 700 litrów został wypełniony w zaledwie 2 godziny. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas czerwcowej „EkoNiedzieli”, kiedy to wręczone zostały atrakcyjne nagrody w kategoriach: najlepsze przedszkole, najlepszy przedszkolak/uczeń, najlepsza rodzina. Patronat honorowy nad warsztatami objął Zdzisław Lis, burmistrz miasta i gminy Piaseczno, natomiast patronami medialnymi imprezy byli: „Kurier Południowy”, „Gazeta Piaseczyńska”, Serwis Mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, Radio Mazowsze oraz iTV Piaseczno. 

Po ustawieniu kontenerów we wszystkich piaseczyńskich placówkach oświatowych, do akcji konkursowej zostaną zaproszone kolejne gminy. Czas trwania konkursu określany jest dla każdej gminy oddzielnie.           

Głównym celem akcji jest:

  • Wspieranie działań sprzyjających podniesieniu świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego
  • Selektywna zbiórka odpadów, które mogą być powtórnie przetworzone, z wykorzystaniem materiału, z którego zostały wyprodukowane
  • Kształtowanie, rozwijanie, propagowanie postaw (np. współodpowiedzialność, współpraca, integracja) i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu gmin poprzez dbanie o ochronę środowiska naturalnego
  • Edukacja z zakresu ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska, podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja postaw ekologicznych i wspieranie ducha rywalizacji sportowej i ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców
  • Stworzenie nawyku segregowania odpadów w celu minimalizowania ilości wytwarzanych śmieci

Zakończenie poszczególnych konkursów nie jest równoznaczne z zakończeniem zbiórki kartonów po płynnej żywności. Ostateczny cel zostanie osiągnięty, gdy pojemnik ustawiony dla danej grupy odpadów napełni się wyłącznie tego typu odpadami, a mieszkańcy uznają segregację odpadów za naturalną, codzienną czynność.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax