Akcja "Stop CO2 – Rusz się!"

co2W związku z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, 15 czerwca 2011 roku
Dominik Dobrowolski wyruszył na kolejną ekologiczną wyprawę. Jednym z partnerów akcji był Program REKARTON. Podróż rowerowa rozpoczęła się we Wrocławiu, a zakończyła w Brukseli w przeddzień rozpoczęcia polskiej Prezydencji w UE, 30 czerwca 2011 roku. Wyprawa realizowana była pod hasłem „Stop CO2 – Rusz się!”. Jej celem było nagłośnienie w Unii Europejskiej problemu zmian klimatycznych oraz możliwości przeciwdziałania ich skutkom poprzez zmianę postaw ludzi.

Według Komisji Europejskiej, aby ograniczyć wzrost temperatury na całym świecie do maksymalnie
2˚C, niezbędne jest zmniejszenie do 2050 roku emisji CO2 o 50% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Takie działanie powinno zapobiec nieodwracalnym zmianom klimatycznym. Ponieważ CO2 powstaje głównie przy produkcji energii z paliw kopalnych, skutecznym sposobem na zapobieganie zmianom klimatu jest redukcja ilości energii pozyskiwanej w ten sposób, unowocześnienie energochłonnej infrastruktury, jak również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Najszybszą metodą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest po prostu zużywanie mniejszej ilości energii, czyli jej oszczędzanie. Podczas swojej wyprawy Dominik Dobrowolski nagłaśniał trzy podstawowe problemy związane z emisją CO2, tak aby w czasie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej Polacy mogli włączyć się w ochronę klimatu poprzez konkretne działania.

Transport
Transport odpowiedzialny jest za 30% światowej emisji CO2 spowodowanej działalnością człowieka. Jedną z metod zmniejszenia emisji jest ograniczanie podróży samochodami i samolotami, w szczególności na krótkich dystansach. Dlatego też w czasie akcji „Stop CO2 - Rusz się!” Dominik Dobrowolski promował transport publiczny lub używanie rowerów.

Odpady
W 2011 roku w samej tylko Polsce powstało blisko 15 milionów ton odpadów komunalnych. Aby rozwiązać problem rosnącej ilości śmieci, należy stosować zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle. W praktyce oznacza ona ograniczenie ilości powstających odpadów (Reduce), ich wtórne użycie (Reuse) oraz segregowanie i poddawanie odpadów procesowi przetwarzania (Recycle). Mieszkańcy Unii Europejskiej będą zachęcani , aby unikać nadmiernie opakowanych produktów. Zmniejszenie o 10% masy śmieci, które Europejczycy w ciągu roku wyrzucają, pomoże zredukować emisję CO2 na głowę nawet o około 600 kg rocznie.

Energia
Kluczową kwestią dla ograniczenia emisji CO2 jest oszczędzanie energii zużywanej przez nas na co dzień. Z danych WWF (World Wildlife Fund) wynika, że gdybyśmy wszyscy racjonalnie wykorzystywali energię w naszych domach, każdego roku moglibyśmy ograniczyć jej zużycie nawet do 20%, a zatem o 20% zmniejszylibyśmy emisję CO2.

Akcja „Stop CO2 – Rusz się!” objęta została patronatem Parlamentu Europejskiego, reprezentowanego przez prof. Jerzego Buzka, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, europosłanki prof. Danuty Hübner. Popierają ją również Parlamentarna Grupa Rowerowa pod przewodnictwem posłanki Ewy Wolak, Fundacja Marka Kamińskiego oraz piosenkarka Joanna Dark.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax